Simpatični gosti iz Splita

Simpatični gosti iz Splita

22. listopada 2021. u 19:45 / KLUB: KK Split

Niz poraza je nastavljen u Laktašima. Igokea je prelagano prošla preko žutih koji nisu pokazali nikakve znakove života u ovoj utakmici. Simpatični gosti iz Splita su još jednom ispračeni sa parketa sa gorkim okusom u ustima. KK Igokea-KK Split 85:67